Fasaden – en utsatt del av huset

Fasaden har en kortare livslängd än själva stommen. Den skall skydda byggnaden från väder och vind och slits med åren. Därför är det naturligt att man måste renovera den när den inte längre skyddar huset mot fukt, föroreningar och skadedjursangrepp. Om fukten tränger in och skadar själva muren innebär det oftast avsevärt större reparationer –  därför är det viktigt att hålla koll på fasadens skick.

Besiktning

Varje hus kräver en genomgripande besiktning, men i så gott som samtliga fall rekommenderar vi att man knackar ner all befintlig puts och skapar ett nytt hållbart ”skal” till huset. I annat fall kommer fasadens styrka i obalans, och nedbrytningsprocessen fortsätter i de områden som inte är utbytta, vilket innebär att man får göra om arbetet efter några år.

Helhetsanalys

Bedömningen av fasaden innan arbetet sätter igång är mycket viktig. Vår långa erfarenhet är här vår främsta styrka, detta är ett arbete vi har gjort i 50 år. Det gäller att noga klargöra om slitaget är normalt, om det är orsakat av brister i husets övriga skydd – eller om det beror på inbyggda fel i husets grundkonstruktion. Om det är fel på befintliga balkonger, fönster, fönsterbleck, tak, stuprör, plåtarbeten, fasadventiler och hängrännor (för att nämna några kritiska punkter), slits fasaden på ett onaturligt sätt. Dessa problemområden försvinner inte bara för att man renoverar, utan bör åtgärdas först.

Renovering av fasad
Bygga nya balkonger fastighet Stockholm

Fasaden har en kortare livslängd än själva stommen. Den skall skydda byggnaden från väder och vind och slits med åren. Läs mer om besiktning och analys här.

WMP är en totalentreprenör vilket innebär att vi tar ansvar för både fasaden och (om det behövs), för alla andra nödvändiga reparationer och förbättringar.

Här kan du se ett antal av de fasader vi har gjort. Med vår erfarenhet inom balkongbyggnation presenterar vi ofta ett helhetsupplägg för både fasad och balkonger.

När Roland Wikström startade sin bana för mer än 50 år sedan var fasadrenovering i arkitektoniskt och kulturhistoriskt känsliga miljöer den huvudsakliga inriktningen.