WMP – totalentreprenören för fasaden

WMP är en totalentreprenör vilket innebär att vi tar ansvar för både fasaden och (om det behövs), för alla andra nödvändiga reparationer och förbättringar. Fasadrenovering är ett hantverk som inkluderar flera discipliner och de olika delarna harmonierar och samspelar med varandra. Om det krävs andra typer av specialister koordinerar vi, offererar ett totalpris, och gör en tidplan på hela jobbet.

Alla delar är lika viktiga. Vi vill kontrollera hela processen för att kunna garantera ett så bra jobb som möjligt och leverera en fasad som håller i många år. Alla delar gör mycket för helhetsintrycket – som till exempel att ersätta sönderrostade ventilgaller med nya i originalutseende, byta stuprör eller måla fönster och bleck. Detaljer som är viktiga för att huset skall behålla sitt värde.

Ofta sker en fasadrenovering samtidigt som vi bygger balkonger. Även vid denna kombination arbetar vi som totalentreprenör. Och med vår erfarenhet inom balkongbyggnation presenterar vi ett helhetsupplägg för både fasad och balkonger – ett arbete som lämpar sig väl att göra samtidigt.

Vi hjälper till med bygglovet. Om det behövs göra bygganmälan eller söka bygglov hjälper vi självklart till med det. Vi samarbetar med godkända kvalitétsansvariga (externa kontrollanter) som övervakar hela processen.

Fasadrenovering

Fasaden har en kortare livslängd än själva stommen. Den skall skydda byggnaden från väder och vind och slits med åren. Läs mer om besiktning och analys här.

WMP är en totalentreprenör vilket innebär att vi tar ansvar för både fasaden och (om det behövs), för alla andra nödvändiga reparationer och förbättringar.

Här kan du se ett antal av de fasader vi har gjort. Med vår erfarenhet inom balkongbyggnation presenterar vi ofta ett helhetsupplägg för både fasad och balkonger.

När Roland Wikström startade sin bana för mer än 50 år sedan var fasadrenovering i arkitektoniskt och kulturhistoriskt känsliga miljöer den huvudsakliga inriktningen.