Fasadrenovering i Stockholm

Stockholms arkitektoniska miljö är spännande och varierande. Den spänner över många olika tidsåldrar och stilar. Vi på WMP har lång erfarenhet av fasadrenovering av gamla fasader i Stockholm. Vi bevarar fasadens kulturhistoriska värde och charm. Efter genomförd fasadrenovering är vårt motto att fasaden ska se ut som den gjorde när den en gång var helt nybyggd. Äger du en fastighet i Stockholm som är i behov av fasadrenovering? Kontakta oss!

”Bland våra mer krävande renoveringsuppdrag vill jag nämna Gamla konstsilversmedjan inne på Västmannagatan 81 i Stockholm, ett vackert kulturmärkt hus. Ett annat exempel är Steninge slott i Sigtuna, en renovering som blev mycket omskriven. De är nöjda med hur den ursprungliga atmosfären tagits tillvara.”

Roland Wikström

Fasaden har en kortare livslängd än själva stommen. Den skall skydda byggnaden från väder och vind och slits med åren. Läs mer om besiktning och analys här.

WMP är en totalentreprenör vilket innebär att vi tar ansvar för både fasaden och (om det behövs), för alla andra nödvändiga reparationer och förbättringar.

Här kan du se ett antal av de fasader vi har gjort. Med vår erfarenhet inom balkongbyggnation presenterar vi ofta ett helhetsupplägg för både fasad och balkonger.

När Roland Wikström startade sin bana för mer än 50 år sedan var fasadrenovering i arkitektoniskt och kulturhistoriskt känsliga miljöer den huvudsakliga inriktningen.