Vår konstruktion

Äldre fastigheter i innerstaden med balkonger har med stor sannolikhet balkar som håller upp en betongkonstruktion. Denna typ av konstruktion har legat till grund för vårt balkongkoncept som dock är moderniserat i alla steg. Skillnaden ligger till exempel i att dagens material är kraftigare, lättare och i stort sett underhållsfria. Varje balkong är unik och vi gör beräkningar av bärighet och hållfasthet för varje enskild balkong.

Konstruktioner för bästa resultat

Efter att byggnadsställningarna monterats bilas det hål i fasaden för ingjutning av de L-formade balkar som betongplattan kommer att vila på. L-balkarna är varmgalvaniserade med mycket gott korrosionsskydd. En stålplatta som fixerar balken gjuts också in i väggen för att ge extra stöd och stabilitet. Från byggnadsställningen bilas även hål för de blivande balkongdörrarna.

De balkongplattor vi använder tillverkas av Finja betong och väger omkring 35% mindre än en vanlig betongplatta. Den dag då betongplattorna anländer är kranbilen på plats tidigt på morgonen för att undvika den värsta trafiken.

Plattan lyfts på plats och monteras i de ingjutna L-balkarna. Därefter monteras de handsmidda räckena (som kan se ut på en mängd olika sätt).

Installation av balkonger på fasad
Installation av ny balkong
Upptagning för nya balkonger på fastighet
Balkonger under byggnation