Från bygglov till balkong

Då fasaden på en fastighet är en del av stadsmiljön och det offentliga rummet finns strikta lagar och regler kring om och hur balkonger får uppföras samt hur bygglovsansökan ska utformas. Begränsningarna varierar beroende på vilken del av Stockholm det gäller, fastighetens ålder, om det är en innergård eller en fasad ut mot gatan etc.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi på WMP Balkong har byggt balkonger i Stockholms innerstad i 30 år och vet vad som är möjligt och inte för just den fastigheten du bor i. Anlitar du oss så hjälper vi till med mätningar, utformningen av balkongerna, arkitektritningar samt skickar in bygglovsansökan på våra kundens vägnar. Vi kommunicerar sedan fortlöpande med Stadsbyggnadskontoret och gör eventuella justeringar tills det att bygglovet har beviljats.

Montering av balkonger

Monteringsarbetet kan utföras året runt och planeringen sker i samförstånd och med stor hänsyn till de boende. Det är sällan nödvändigt för de boende att flytta ut under något stadie av monteringsarbetet. Arbetet påbörjas med montering av byggnadsställningar, ingjutning av L-balkar i fasaden, håltagning och montering av balkongdörrar samt att insidan av lägenheterna återställs av våra hantverksskickliga snickare och målare. Betongplattan lyfts sedan på plats och skjuts in i de ingjutna stålbalkarna, balkongräckena monteras och fasaden restaureras.